பரீட்சைகள்குறிப்பு:    சில வகுப்புக்களின் பரீட்சைகள் இன்னும் பூர்த்தியாகவில்லை என்பதனை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

இப் பக்கத்தில் பரீட்சைகளினை தெரிவு செய்ய முன்னர் மாணவர்கள் தரத்தினை தெரிவு செய்த பின்னர் அத்தரத்தில் காணப்படும் பரீட்சைகள் காண்பிக்கப்படும் அதனை தொடர்ந்து காணப்படும் பாடங்களை தெரிவு செய்த பின்னர் அதனூடாக பரீட்சைகளினை தெரிவு செய்து இலவசமாக நிகழ்வு (ஒன்லைன்) பரீட்சைகளினை செய்து உடனுக்குடன் புள்ளிகளை பெறுவதுடன் மீண்டும் மீண்டும் பரீட்சைகளினை செய்வது மாணவர்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக அமையும்.

மாதிரி பரீட்சையினை மாணவர்கள் செய்ய வேண்டின் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி தேவைப்படும் அதனை மாணவர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தி பரீட்சைகளினை செய்யும் போது மாணவர்களுடைய தேர்ச்சி மட்டத்தினை அளவிட முடியும்.

பரீட்சைக்கான தரத்தினை தெரிவு செய்யவும்.

தரம் 6 மாணவர்களுக்கான பரிட்சைகளுக்கான பகுதி

தரம் 7 மாணவர்களுக்கான பரிட்சைகளுக்கான பகுதி

தரம் 8 மாணவர்களுக்கான பரிட்சைகளுக்கான பகுதி

தரம் 9 மாணவர்களுக்கான பரிட்சைகளுக்கான பகுதி