இணைய தொலைக்காட்சி

தமிழ் மேசை தளத்தின் மற்றுமோர் முயற்சி அனைத்து பாட விடயங்களையும் ஒலி மற்று ஒளி வடிவில் வடிவமைத்து பதிவேற்றுவதாகும்.
எமது முயற்சிக்கு உங்கள் ஆதரவினை தந்து உதவுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

தமிழ் மேசை தொலைக்காட்சி