தரம் 10 மாணவர்களுக்கான வரலாறு பாட சிறு குறிப்புக்கள் மற்றும் பயிற்சி வினாக்கள்

தரம் 10 மாணவர்களுக்கான வரலாறு பாட சிறு குறிப்புக்கள் மற்றும் பயிற்சி வினாக்களுக்கான இப் பதிவில் உள்ளன மாணவர்கள் தேவையான பொழுது பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் மற்றும் பயிற்சி செய்ய்வும் முடியும். மற்றும் இதனுடன் சேர்த்து சிறு விளக்கத்துடன் ஒலி மற்றும் ஒளிப்படங்களின் தொகுதியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

முதலாம் பாடம்

(வரலாற்றைக் கற்பதற்கான மூலாதாரங்கள்)


சிறு குறிப்புக்களுக்கு
பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு

முதலாம் பாடம் பற்றிய வீடியோ பதிவு வரலாறு முதலாம்  பாடம் மாதிரி பரீட்சை
மாணவர்கள் முதலாம் பாடம் முழுமையாக கற்ற பின்னர் பரீட்சைக்கு செல்லவும். வீடியோக்களினை பார்த்து பாடங்களினை விளங்கிக்கொள்ளவும். பிழையான வினாக்களை மீட்ட பின்னர் மீண்டும் பரீட்சைக்கு செல்லவும். 

இப் பகுதியில் முதலாம் பாடம் மட்டுமே பரீட்சையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் வினாக்கள் பகுதி 1 (MCQ) 100 வினாக்களாகும் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை எழுத வேண்டும் பரீட்சை முடிந்தவுடன் உங்கள் புள்ளிகளினை நீங்கள் உடனடியாக பார்க்க முடியும் மேலும் பிழையாக விடையளித்திருப்பின் சரியான விடையும் காண்பிக்கப்படும். இதன் மூலம் மாணவர்கள் தமது பிழையினை திருத்திக்கொள்ள முடியும்.

பரீட்சை நேரம் : 1 மணி 30 நிமிடங்கள். (நேர கட்டுப்பாட்டை மாணவர்கள் பின்பற்றவும்)
பகுதி 1

பகுதி 2 வினாக்களுக்கு விடை தமிழில் எழுத வேண்டும் அதனால் தமிழில் எவ்வாறு எழுதுவது என எமது YOUTUBE பக்கத்தில் பார்த்து அதன் பின்னர் விடை எழுதவும். பரீட்சை முடிந்த பின்னர் எமது ஆசிரியர் ஒருவரால் திருத்தம் செய்யப்பட்டு மாணவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும் அதனால் ஒரே மின்னஞ்சல் முகவரியினை பயன்படுத்தவும் ஏன் எனில் மாணவர்களின் கற்றல் முறையினை வழி நடாத்த அது எங்களுக்கு உதவும்.

பரீட்சை நேரம் : 2 மணி 30 நிமிடங்கள். (நேர கட்டுப்பாட்டை மாணவர்கள் பின்பற்றவும்)
பகுதி 2
>>பரீட்சை தளத்திற்கு செல்ல <<

பாடம் 2

(இலங்கையின் குடியேற்றங்கள்)


சிறு குறிப்புக்களுக்கு
சிறு குறிப்புக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும்

இப் பாட குறிப்புக்கள் கொண்டை அட்டவனை பதிவிறக்கம் செய்ய

பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்


 மாதிரி பரீட்சை
இப் பரீட்சையில் பகுதி 1 (MCQ) வினாக்கள் உள்ளன . இரண்டாம் பாடத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு இப் பரீட்சை வினாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டன .
ஒவ்வொரு பரீட்சையிலும் 40 வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக.
பரீட்சை முடிந்தவுடன் உங்களால் புள்ளிகளினை பார்க்க முடியும்.

பரீட்சை நேரம் : 1 மணித்தியாலம் 
(நேர கட்டுப்பாட்டை மாணவர்கள் பின்பற்றவும்)

பகுதி 1
>>பரீட்சை தளத்திற்கு செல்ல<<

பகுதி 2 வினாக்களுக்கு விடை தமிழில் எழுத வேண்டும் அதனால் தமிழில் எவ்வாறு எழுதுவது என எமது YOUTUBE பக்கத்தில் பார்த்து அதன் பின்னர் விடை எழுதவும். பரீட்சை முடிந்த பின்னர் எமது ஆசிரியர் ஒருவரால் திருத்தம் செய்யப்பட்டு மாணவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும் அதனால் ஒரே மின்னஞ்சல் முகவரியினை பயன்படுத்தவும் ஏன் எனில் மாணவர்களின் கற்றல் முறையினை வழி நடாத்த அது எங்களுக்கு உதவும்.

பரீட்சை நேரம் : 2 மணி 30 நிமிடங்கள். (நேர கட்டுப்பாட்டை மாணவர்கள் பின்பற்றவும்)
பகுதி 2
பரீட்சை தளத்திற்கு செல்ல 


2ம் தவனை மாதிரி பரீட்சை

பரீட்சையில் பிழையான விடைகளை சுட்டிகாட்டவும் மாணவர்கள் அவற்றின் மூலம் பிழைகளை திருதிக்கொள்ளவும் இலகுவாக அமையும்.

பகுதி 1 (MCQ) வினாக்கள் 50 உள்ளன ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் 2 புள்ளிகள் வீதம் புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
மாணவர்கள் பரீட்சையினை செய்து புள்ளிகளினை உடனடியாக பார்க்கும் வகையில் இப் பகுதி பரீட்சை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பரீட்சை 1
மாதிரி 2ம் தவனை பரீட்சை 


பரீட்சை 2
2ம் தவனை பரீட்சை
பரீட்சைக்கு செல்ல இங்கே அழுத்தவும்

பரீட்சை 3
2ம் தவனை பரீட்சை
பரீட்சைக்கு செல்ல இங்கே அழுத்தவும்

மேலதிக தகவல்களுக்கு எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்.